ลูกบ้านสะดวก นิติสบาย

แจ้งข่าว แจ้งซ่อม จ่ายบิล

ดาวน์โหลดฟรี

นิติบุคคล

แจ้งข่าวสาร เรียญเชิญ และสำรวจความคิดเห็น เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ได้รวดเร็วมากขึ้น ลดต้นทุนการบริหาร

เจ้าของร่วม

แจ้งซ่อมและติดตามงาน ส่งตรงถึงนิติ จ่ายบิลง่ายๆ ผ่านแอปได้เลย ด้วยเทคโนโลยี snapPAY™

ผู้เช่า

ยกระดับความปลอดภัย ด้วยระบบลงทะเบียนผู้ติดต่อ/ผู้เช่า ทันข่าวสารทุกเหตุการณ์